Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildare/personal

Kontaktuppifter

Johnny Haglund


Johnny Haglund
Utbildare
Tfn: 073-274 54 44
E-post: jonny.haglund@harnosand.se


Carina Högström
Utbildare
Tfn: 070-191 64 40
E-post: carina.hogstrom@harnosand.se

Arne Jönsson


Arne Jönsson
Utbildare
Tfn: 073-275 19 31
E-post: arne.jonsson@harnosand.se

Mats Magnusson


Mats Magnusson
Utbildare
Tfn:073-271 24 39
E-post: mats.magnusson@harnosand.se

Hans Östberg


Hans Östberg
Utbildare
Tfn: 073-460 29 11
E-post: hans.ostberg@harnosand.se

Sven-Åke Edvall


Sven-Åke Edvall
Vaktmästare
Tfn: 073-274 54 43
E-post: sven-ake.edvall@harnosand.se