Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

INCERT
Förkunskaper och certifiering

Utbildningen hos Heta Utbildningar examinerar dig för att kunna ansöka till INCERT för att bli certifierad värmepump-, solvärme-, solel- eller bioenergiinstallatör

När du klarat både det teoretiska och det praktiska provet kan du skicka in en ansökan till INCERT AB för att bli certifierad. För att bli certifierad krävs också att du ska ha arbetat 3 år under de senaste 5 åren i den aktuella branschen eller en verksamhet som anknyter till den. Det ska i väsentlig grad avse installation av sådana anläggningar som omfattas av den sökta behörigheten.

T.ex. för att kunna bli certifierad inom solcellssystem måste man ha arbetat med installation av solcellssystem i väsentlig grad. Man kan ha arbetat som konsult eller projektör av solcellssystem och som föreskriften säger ska en väsentlig del kunna kopplas till installation av desamma.

Den praktiska erfarenheten ska styrkas med intyg. Det krävs också att man har en för verksamheten relevant utbildning.

För att gå kursen på Heta Utbildningar krävs ingen erfarenhet eller formell utbildning men underlättar vid inlärandet och möjligheterna att klara examinationen. Om du saknar den praktiska erfarenheten kan du certifiera dig senare när du skaffat den. Ett godkännande på det teoretiska och praktiska provet gäller i fem år.

Kraven i sin helhet finns i Boverkets BFS 2015:4 CIN2 Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster. och på INCERT:s hemsida hittar du all information som behövs.

Labb