Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Kurs inför att bli certifierad installatör, Solel

Kursen kommer att öka deltagarens kunskap om solel och andra förnybara energisystem och därmed också stärka dina och/eller dina medarbetares förmåga att sälja och installera ett system som motsvarar kundens behov och önskemål.

Se INCERT, förkunskaper och certifiering för vad som krävs för att bli certifierad installatör förutom att gå den här kursen.

Pris: 8 700 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår
Tid: Start kl 10:00 dag ett och avslutning ca 17:30 dag två
Plats: Heta Utbildningar i Härnösand, Gånsviksvägen 2
Antal platser: 12 st. Kursen startas vid minst 8 anmälda.

Resa och logi: Information finns i menyn till vänster

Om du har gått en kurs inom någon av inriktningarna och vill bygga på med ett nytt område, utgår en rabatt enligt följande
kurs 2 med 20%
kurs 3 med 25%
kurs 4 med 30%
rabatten utgår endast om kursen är till ordinarie pris.

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften


Kommande kurstillfällen

Datum 2020

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


14-15 september

25 augusti

26 augusti

27 augusti


16-17 november

27 oktober

28 oktober

29 oktober


Till kursanmälan
RES Solel


RES

Information om förkunskapskrav och certifiering enligt INCERT finns i menyn till vänster.

Så här går det till

Två veckor innan kursdagarna i Härnösand, skickar vi ut kursmaterialet med post som du ska läsa igenom innan du kommer till kursstarten. Som stöd i dina självstudier får du tillgång till vår e-learningplattform på vilken det bland annat finns information om kursen, inspelade föreläsningar, läsanvisningar och självtester.

En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand.

Första dagen i Härnösand, ägnar vi åt viktiga teoretiska moment i kursen. Dessutom får du information om hur certifieringen går till och vad som krävs.

Andra dagen, ägnas åt praktiska moment i solellabbet. Dagen avslutas med en kort individuell genomgång/examination av det praktiska momentet och ett teoretiskt prov

Paneler