Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Studieinformation

Lektionstider
Det är lärarledd undervisning måndag – torsdag är förlagd mellan klockan 08.00-16.00, förutom måndagar då undervisningen börjar kl 10.00. Tentamen och vissa praktiska kurser ligger på fredagar, förövrigt försöker vi hålla fredagarna öppna för självstudier. Personal finns tillgänglig under kontorstider måndag – fredag 08.00-16.00

Lärplattform itslearning​
Alla studerande får ett eget konto där de kan ta del av information, schema, studieplanering, föreläsningsanteckningar, uppgifter, extra material med mera. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med utbildare och utbildningsledaren.

LIA/lärande i arbete Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång kan förekomma. Utbildningsledningen rekommenderar att alla föreliggande kurser är genomgångna med minst ett godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Närvaro Sjukfrånvaro anmäls via lärplattformen Its Learning. Utbildningen har inget närvarokrav men vissa kursmoment kräver obligatorisk närvaro vilket finns redovisat i respektive kursplan. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

CSN Utbildningarna är studiemedelsberättigade. www.csn.se

Kurslitteratur Som studerande anskaffar och bekostar du själv litteraturen enligt kursplan och litteraturlista. Böckerna kan köpas in under utbildningens gång. Skolan erbjuder i vissa kurser eget studiematerial, som kan ersätta en del kurslitteratur. 

Lokaler Den studerande har tillgång till hemklassrum och uppehållsrum under skoldagen.

Lunch och fika Ett uppehållsrum finns med kylskåp och mikrovågsugn.

Studieintyg/betygsutdrag För att få intyg och betygsutdrag ska du kontakta expeditionen 0611-34 86 03 eller info@hetautbildningar.se