Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Studieinformation

Lärplattform itslearning​
Alla studerande får ett eget konto där de kan ta del av information, schema, studieplanering, föreläsningsanteckningar, uppgifter, extra material med mera. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med utbildare och utbildningsledaren.

LIA/lärande i arbete
Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång kan förekomma. Utbildningsledningen rekommenderar att alla föreliggande kurser är genomgångna med minst ett godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Närvaro
Sjukfrånvaro anmäls via lärplattformen Its Learning. Utbildningen har inget närvarokrav men vissa kursmoment kräver obligatorisk närvaro vilket finns redovisat i respektive kursplan. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

CSN
Utbildningarna är studiemedelsberättigade.
www.csn.se

Kurslitteratur
Som studerande anskaffar och bekostar du själv litteraturen enligt kursplan och litteraturlista. Böckerna kan köpas in under utbildningens gång. Skolan erbjuder i vissa kurser eget studiematerial som kan ersätta en del kurslitteratur. 

Lunch och fika
Ett uppehållsrum finns med kylskåp och mikrovågsugn.

Studieintyg/betygsutdrag
För att få intyg och betygsutdrag ska du kontakta utbildningsledaren.