Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Montageledare Solel

100 YH-poäng (6 månader), helfart, distans med 5 obligatoriska träffar (inneveckor)

Vi startar tyvärr inte solcellsmontör hösten 2022, men kommer att ansöka om ny start till hösten 2023. Besked om detta annonseras i maj 2023.

Solpaneler i förgrunden av en skymning.

Arbeta med den senaste spetstekniken och bli en viktig del i omställ­ningen av elproduktion till förnybar el i Sverige. Utbildningen ger dig kunskap om projek­tering och förberedelser inför solmontage. Du får också kunskap om arbetsledning och montagearbete vid solelinstallationer.

Har du ett intresse för förnybara energisys­tem och hållbarhetsfrågor kan det här vara utbildningen just för dig. Solelbranschen är en relativt ny bransch där antal installatio­ner ökar kraftigt och har gjort så de senaste åren.

Montageledare solel är en unik utbildning som på bara 6 månader förbereder dig för att komma ut på arbetsmarknaden. Efterfrågan är stor och det är särskilt svårt att få tag i arbetsledare till byggarbetsplatserna.

Utbildningsformen ger utmärkta möjligheter till kompetensutveckling av solelföretagens egen personal. Distansupplägget innebär fem veckor med obligatoriska träffar på Heta Utbildningar i Härnösand och åtta veckor med självstudier hemma eller på arbetet. Det ingår också sju veckor praktik som kan förläggas på det egna företaget.