Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Certifierad installatör Bas, teori, 5 p
Certifierad installatör Solel, praktik, 5 p
Certifierad installatör Solel, teori, 5 p
El och elsäkerhet, praktik, 5 p
El och elsäkerhet, teori, 10 p
Lärande i arbete- LIA, 35 p
Projektledning och kommunikation, 5 p
Ställningsbyggande, praktik, 5 p
Ställningsbyggande, teori, 5 p
Takkonstruktioner, praktik, 10 p
Takkonstruktioner, teori, 10 p

Summa: 100 yrkeshögskolepoäng. 5 poäng motsvarar en veckas studier