Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Arbete och kommunikation

15

Arbetsmiljö

10

Ekonomi och juridik

15

Examensarbete

25

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

30

Lärande i arbete 3

35

Lärande i arbete 4

30

Mekanik och materialteknik

15

Processindustriell elteknik

30

Processindustriella automationssystem

20

Systematiskt miljöarbete och kvalitetsledningssystem

15

Tillämpad matematik och teknik

20

Underhållslogistik

35

Underhållsmanagement

25

Underhållsteknik

30

Underhållsteknik fördjupning

35

Summa:

400