Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Underhållstekniker inom
processindustrin

Skolstart Januari

Vidareutbilda dig till ett välbetalt jobb och bli eftertraktad i hela Europa! Det kommer behövas cirka 5 000 välutbildade underhållstekniker per år i Sverige. Aktuella företag bekräftar att behovet kommer vara stort de kommande åtta till tio åren.

UTBILDNINGSINFORMATION

Sista ansökningsdag: 18 november 2019
Utbildningsstart: 20 januari 2020
Utbildningens omfattning: 400 YH-poäng, 2 år
Utbildningsort: Härnösand, Västernorrlands län
Undervisningsform: Distans med 6st obligatoriska fysiska träffar i Härnösand (en fysisk träff kan vara upp till 5 dagar)
Studietakt: Heltid
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet *
Särskilda förkunskaper: Minst betyg E (godkänt) i någon av följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper: Praktisk ellära, Ellära 1, Fysik 1, Teknik 1, Energiteknik 1, Värmelära eller Systemuppbyggnad.

* Behörighetsgivande förutbildning erbjuds till sökande som saknar särskilda förkunskaper. Reell kompetens och 20%-regeln prövas. Du kan alltid skicka in din ansökan, även om du inte har alla krav uppfyllda, och få den prövad. T. ex om du arbetat flera år.

Här kan du läsa mer om behörighetsgivande förutbildning
Här kan du läsa mer om reell kompetens.länk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om och 20%-regeln.länk till annan webbplats

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa!

Utbildningens kursplaner är framtagna i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger dig också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen ger dig möjlighet att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.

Målet med utbildningen är att du som studerar ska få:

  • Specialiserade kunskaper inom exempelvis el, automation, felsökning, återställandeteknik, arbetsmiljö och säkerhet.
  • Kunskaper om angränsande industriella områden, främst industriell IT och energieffektivisering.
  • Färdigheter att planera, utföra samt identifiera resurser för ett hållbart och säkert underhållsarbete i en processindustriell miljö.
  • Lösa sammansatta problem som kan uppstå under drift, vid revision eller oplanerade stopp.
  • Klara avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

Du kan till exempel jobba som:

  • Arbetsledare - inom underhåll
  • Underhållstekniker
  • Servicemontör - inom industrimaskiner
  • Processtekniker - inom styr- och reglerteknik.

Om du inte har de förkunskaper som efterfrågas eller är osäker, kontakta studievägledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INFORMATIONSBLADPDF
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster