Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Arbete och kommunikation, 15 p
Arbetsmiljö, 10 p
Ekonomi och juridik, 15 p
Examensarbete, 25 p
Lärande i arbete 1, 15 p
Lärande i arbete 2, 30 p
Lärande i arbete 3, 35 p
Lärande i arbete 4, 30 p
Mekanik och materialteknik, 15 p
Processindustriell elteknik, 30 p
Processindustriell automationssystem, 20 p
Systematiskt miljöarbete och kvalitetsledningssystem, 15 p
Tillämpad matematik och teknik, 20 p
Underhållslogistik, 35 p
Underhållsmanagement, 25 p
Underhållsteknik, 30 p
Underhållsteknik fördjupning, 35 p

Summa: 400 yrkeshögskolepoäng. 5 poäng motsvarar en veckas studier