Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Energiteknik, strömningslära och värmeöverföring

30

Fysik och kemi

20

Matematik

25

Elteknik och apparatskåp

20

Excel

5

Fastigheter och installationer i praktiken

10

Lärande i arbete 1

10

Ritningsteknik (CAD+3D CAD)

25

Fjärrvärme

10

Kylteknik och klimatsystem

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

30

Pannor, ved och pellets

10

Sanitetsteknik

10

Solceller och mikroelnät

15

Styr och reglerteknik

15

Vattenburen värme och solenergi

20

Ventilation

20

AMA

5

Byggnadsteknik och energibesparing

10

Byggprocess, kvalitet och ekonomi

15

CAD BIM

10

Examensarbete

25

Försäljning, avtal och entreprenadjuridik

10

Hållbar utveckling Standard

10

Lärande i arbete 4

35

Projektledning

15

Summa:

450