Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Kurs inför certifiering Solel 25-26 november

Solpaneler

Sista anmälningsdag är 7 november och vi har några platser kvar. Kursen kommer att öka deltagarens kunskap om solel och andra förnybara energisystem och därmed också stärka förmågan att sälja och installera ett system som motsvarar kundens behov och önskemål.

Första dagen i Härnösand, ägnas åt viktiga teoretiska moment i kursen och information om hur certifieringen går till och vad som krävs.

Andra dagen, ägnas åt praktiska moment i solellabbet. Dagen avslutas med en kort individuell genomgång/examination av det praktiska momentet och ett teoretiskt prov

Läs mer och anmäl dig här