Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningar
med start hösten 2024

Härnösands kommun är ansvarig utbildningsanordnare för Heta Utbildningar yrkeshögskola/YH, som startade 2006 som kvalificerade yrkesutbildningar/KY och 2009 övergick till yrkeshögskola/YH. Härnösand har sedan 1960-talet bedrivit olika former av utbildning inom energiteknik och samlat på sig stor kompetens inom området.

Vi ger utbildningar inom energiteknik och kan erbjuda unika laborationsmöjligheter i vår energitekniska arena/HETA.

Antas på flera olika sätt

20%-regel

Även om du inte har den behörighet som krävs kan du bli antagen utifrån dina tidigare studier, yrkeserfarenheter, hobby mm om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och sedan arbeta inom yrkesområdet.

Ange i din ansökan att du söker med reell kompetens och bifoga de intyg du har samt ett personligt brev där du motiverar varför du anser att du ska antas.

Behörighetsgivande förutbildning

Om du som inte uppfyller alla särskilda behörighetskrav som ställs kan du erbjudas möjlighet att läsa upp dessa behörighetskrav på distans. Förutsatt att du blir godkänd i kursen garanteras du en plats på utbildningen. Vår SYV kontaktar dig som är aktuell för erbjudandet efter att du skickat din ansökan.

Har du frågor om om behörighetsgivande förutbildning kan du vända dig till oss på info@hetautbildningar.se

Reell kompetens

Du kan bedömas som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har.

Vid ansökan anger du att du söker med reell kompetens.

Förkunskaper

Om du inte har de förkunskaper som efterfrågas, kontakta Vuxenutbildningen i Härnösand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.