Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Lödprov krävs för nycertifiering - mer info till kursdeltagare kommer

När det gäller nycertifiering F-gas, kategorierna I och II, kommer det att krävas ett lödprov/lödprövning from 1 mars. Vi arbetar med att inkludera det i våra kurser och kommer att skicka ut mer info till er som redan bokat kurser som går av stapeln efter den 1 mars.

Nedan finns den information som Incert gått ut med:

Lödprov

Information om utökade krav vid ansökan om Personcertifikat för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är f-gaser.

Nedan angivna utökade krav gäller endast för kategori I och II.

Enligt krav från tillsynsmyndigheten SWEDAC kommer från och med 2022-03-01 utöver kraven om godkänt teoretiskt och praktiskt prov även krävas intygande om färdigheter att kunna utföra läckagefria hårdlödda eller svetsade fogar i ett köldmediesystem.

Intygandet kan antingen ske genom uppvisande av giltigt certifikat för lödarprövning enligt SS-EN 13133 eller ISO 13585 ELLER genom uppvisande av intyg på godkänt lödprov från något av INCERT godkända examinationscenter.

Kravet om intygande enligt ovan gäller endast vid ansökan för nytt certifikat, eller i det fall certifikat är utgånget. Det gäller alltså inte vid omcertifiering.

Illustration av lödkolvar