Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Sista anmälningsdag för Superkursen 21-25 okt framflyttad

Kvinna i röd mantel

Anmäl dig till Superkursen senast 7 oktober, för dig som vill gå både Certifierad värmepumpsinstallatör och F-gas kategori II. Kursen är fem dagar för värmepumpsentreprenörer med praktisk och teoretisk examination. Under 21-25 oktober kan du ha slutfört examinationer för både Certifierad värmepumpsinstallatör och F-gas kategori II.

Kursen innehål­ler allt från grundläggande begrepp och kyl- och värmepumpsteknik till genomgång av gällande regler och lagar. Superkursen består av två delar. Första delen är en kurs inför certifiering för värmepumpsinstallatörer enligt Förnybartdirektivet på två dagar. Den följs av en tre dagars kurs inför certifiering för F-gas kategori II. Man får också tillgång till Heta utbildningars e-learningplattform hemifrån.

Anmäl dig till Superkursen här

Det är också möjligt att bara anmäla sig till valda delar av kursen, det kan du göra här:

Viktigt att veta om Certifierad installatör enligt Förnybartdirektivet
Utbildningen hos Heta Utbildningar avslutas med en examination och därefter kan du ansöka hos INCERT AB för att bli certifierad värme­pumpinstallatör. För att bli certifierad krävs också att du ska ha arbetat tre år under de se­naste fem åren i den aktuella värmepumpsbranschen eller en verksamhet som anknyter till den och har en för verksamheten relevant utbildning.