Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Superkursen 21-25 okt för värmepumpsentreprenörer

Kvinna i röd mantel

En kurs på fem dagar för värmepumpsentreprenörer med praktisk och teoretisk examination. Under 21-25 oktober kan du ha slutfört examinationer för både Certifierad värmepumpsinstallatör och F-gas kategori II. Sista anmälningsdag är 2 oktober.

Superkursen är för dig som jobbat en del med kyla och/eller värmepum­par och vill skaffa dig både ett certifikat för värmepumpsinstallatörer enligt Förnybartdirektivet (RES-cert) och ett F-gas certifikat kategori II. Du blir klar med alla prov som behövs under kursveckan och våra kurser är anpassad för de praktiska och teoretiska krav som ställs idag. Det ger dig den kunskap som behövs inför certifieringen.

Kursen innehål­ler allt från grundläggande begrepp och kyl- och värmepumpsteknik till genomgång av gällande regler och lagar. Superkursen består av två delar. Första delen är en kurs inför certifiering för värmepumpsinstallatörer enligt Förnybartdirektivet på två dagar. Den följs av en tre dagars kurs inför certifiering för F-gas kategori II. Man får också tillgång till Heta utbildningars e-learningplattform hemifrån.

Det är också möjligt att bara anmäla sig till valda delar av kursen, då hittar man mer information och anmälan på respektive kurs. Superkursen är för dig som vill gå både Certifierad värmepumpsinstallatör och F-gas kategori II.

Viktigt att veta om Certifierad installatör enligt Förnybartdirektivet

Utbildningen hos Heta Utbildningar avslutas med en examination och därefter kan du ansöka hos INCERT AB för att bli certifierad värme­pumpinstallatör. För att bli certifierad krävs också att du ska ha arbetat tre år under de se­naste fem åren i den aktuella värmepumpsbranschen eller en verksamhet som anknyter till den och har en för verksamheten relevant utbildning.

Läs mer och anmäl dig senast 2 oktober