Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Finns du med på listan?

Listan över certifierade värmepumpinstallatörer enligt Förnybartdirektivet i Sverige, som kommer att publiceras av Energimyndigheten, Boverket och Incert AB någon gång under våren 2017. Den ska vägleda konsumenter och andra att välja rätt installatör.
Se till att du finns med redan från starten. Börja med att gå kursen på Heta Utbildningar i Härnösand och klara av det teoretiska och praktiska provet och ansök sedan till Incert AB om att bli certifierad. Anmäl dig här

Certifierad installatör, Heta Utbildningar