Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Första certifieringskursen genomförd

Nu har certifieringssystemet för installatörer av förnybar energi äntligen kommit igång. I november startar flera utbildningar för värmepumpar och solel. Efter årsskiftet hålls testkurser för solvärme och Bioenergianläggningar.

Utbildning i nya labblokaler Heta Utbildningar