Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Fortsatt högt tryck och starkt förtroende för yrkeshögskolan

En glad tjej med korslagda armar i arbetshjälm.

Idag meddelande Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka orter och utbildningsarrangörer som får bedriva utbildning med start hösten 2020. Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand får fortsatt förtroende att driva utbildningarna Montageledare solel och Drifttekniker kraft och värme.

– Det är roligt och ett bra betyg att vi får fortsätta, säger Thomas Andersson, enhetschef på Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand.

Ansökan till utbildningarna öppnar inom kort. Hösten 2019 var intresset för utbildningarna rekordstort och därför öppnade de för första gången upp för en extra utbildningsstart på vintern.

– Det föll väldigt väl ut. Vi startar upp med helt fulla klasser nu i januari, säger Thomas Andersson. Förhoppningsvis håller söktrycket i sig även till hösten.

Härnösand hade också ansökt om att få starta utbildning för automationstekniker, outdoor-producent och ekolantbrukare. Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutade dock att dessa utbildningar inte får starta 2020. De har valt att prioritera utbildningar inom IT och teknik.

– Besöksnäringen är stark i Härnösand och Höga Kusten och vi vet att det behövs arbetskraft där. Vi får titta närmare på utbildningsupplägget och prata ihop oss med branschföretagen och sedan ta ställning till en eventuell ny ansökan inom det området till nästa år, säger Thomas.

Campus Härnösand

Härnösands kommun satsar på att utveckla Campus Härnösand. Fler utbildningar och utbildningsaktörer är en del i satsningen. Utgångspunkten är att med gemensamma krafter bygga en bred och stabil plattform för utbildning och kompetensförsörjning. I Härnösand ska vi kunna tillgodose studenternas, näringslivets och det offentligas behov och önskemål gällande utbildning och kompetens.

– Vi vill inte snäva in oss i det traditionella sättet att se på campus, som ofta är synonymt med enbart högre utbildning, säger Anna Egnell, campusutvecklare på Härnösands kommun. Vi ser att hela Härnösand är vårt gemensamma campus, men olika utbildningsanordnare som har utbud på flera olika nivåer.