Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Nya utbildningar planeras inför 2016

Heta Utbildningar har ansökt om uppstart och en fortsättning för följande utbildningar till hösten 2016. Besked från myndigheten för yrkeshögskolan väntas i slutet av januari.

Utbildning

Antal år

Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö, uppstart

2

Ingenjör energi och fastighet, uppstart

2,25

Kyl- och värmepumpstekniker, uppstart

1,5

Solenergiingenjör med VVS-kompetens, fortsättning

2,25

Drifttekniker kraft och värme, fortsättning

2