Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Nya utbildningar till Yrkeshögskolan?

I början av september skickade Heta Utbildningar Yrkeshögskolan in ansökningar för att få starta nya utbildningar hösten 2014. De som skickats in är:

  • Drifttekniker kraft & värme, 400 yh-poäng
  • Elkrafttekniker eldistribution med apparatteknik, 400 yh-poäng
  • Solenergiingenjör med VVS-kompetens, 450 yh-poäng.

I januari 2014 får vi besked om vi får starta dem från YH-myndigheten.

Hösten 2014 kommer det även att starta nya klasser inom utbildningarna:

  • Kyl- & värmepumptekniker, 400 yh-poäng.
  • Synrehabiliterare, 200 yh-poäng.