Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Thomas Andersson blir tf. enhetschef på yrkeshögskolan

Rektor på yrkeshögskolan Mikael Wiklund slutar hos oss för att börja en ny tjänst i en annan kommun och hos Vuxenutbildningen pågår just nu en organisationsförändring.

I och med denna organisationsförändring kommer yrkeshögskolan, uppdragsutbildningarna, HETA och Lärcentrum att få en enhetschef. Denna rekrytering påbörjas inom kort.Tills dess att enhetschef är på plats kommer Thomas Andersson att fungera som tf. enhetschef.