Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningar i samarbete

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) har ett samarbete med Härnösands kommuns yrkeshögskola Heta Utbildningar för genomförandet av utbildningen till bredbandstekniker.

Ett samarbete med Stockholms Tekniska Institut (STI) har bidragit till att utbildningen Kyl- och värmepumpstekniker just nu pågår i Heta Utbildningars lokaler. STI har ansökt om att få starta två utbildningsomgångar till, 2015 och 2016, i Härnösand.