Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningar vi vill starta 2019

Montageledare Solel, Underhållstekniker inom processindustrin, Ingenjör VVS och energi, Certifierad kyl & värmepumptekniker och Studiehandledare på modersmål är utbildningar vi vill starta hösten 2019.

Utbildningsansökningar har lämnats till myndigheten för yrkeshögskolan som i februari fattar beslut om vilka som får starta.

Myndigheten för yrkeshögskolan har medel att fördela till ca en tredjedel av alla ansökningar som kommer in.

Vi håller tummarna!