Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin ställs in

Underhållstekniker.

Utbildningen var tänkt att starta 24 januari 2022. Heta Utbildningar har ansökt hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få fortsätta ge utbildningen, och hoppas åter kunna erbjuda Underhållstekniker inom processindustrin med start höstterminen 2022 eller vårterminen 2023.

Kontakta Heta Utbildningar om du vill ha mer information.

Telefon: 0611-34 84 10
E-post: info@hetautbildningar.se