Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vi har ansökt om behörighetsgivande förutbildning

En glädjande nyhet är att vi har ansökt om behörighetsgivande förutbildning hos Myndigheten för yrkeshögskola. Förutbildningen är till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskaperna.

Detta för att bredda rekryteringen och möjliggöra att studerande från underrepresenterade grupper antas. Det kan även vara ett sätt att arbeta för att bryta könsbundna studie- och yrkesval.

Mer information kommer

Studerande vid ett bord.