Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vart gör man praktik/LIA?

Kursen lärande i arbete/LIA kan inte garanteras på hem- eller utbildningsorten. Den studerande kan både få pendla och ordna boende under perioden.