Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Basdel, alla kategorier

I alla utbildningskategorier ingår en gemensam basdel med examination som gäller för alla kategorier (värmepump, solel, solvärme och bioenergi).

Det betyder att när du blivit godkänd av INCERT på basdelen så behöver du inte göra den igen om du skulle vilja certifiera dig inom en annan kategori. Ange i anmälningsformuläret om du har en godkänd basdel sedan tidigare.

Utrustning