Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Baskurs, alla kategorier

I alla utbildningskategorier ingår en gemensam Baskurs.

När du blivit godkänd av INCERT på Baskursen så har du den delen klar vid anmälan till ytterligare utbildningar. Det ska anges i anmälningsformuläret.

Utrustning