Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

20%-regel

Även om du inte har den behörighet som krävs kan du bli antagen utifrån dina tidigare studier, yrkeserfarenheter, hobby mm om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och sedan arbeta inom yrkesområdet.

Ange i din ansökan att du söker med reell kompetens och bifoga de intyg du har samt ett personligt brev där du motiverar varför du anser att du ska antas.