Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Reell kompetens

Du kan bedömas som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har.

Vid ansökan anger du att du söker med reell kompetens.