Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Personal

KOntaktuppgifter

Håkan Ölund

Håkan Ölund
Enhetschef
Telefon: 073-275 40 52
E-post: hakan.olund@harnosand.se

Dan Westin

Dan Westin

Utbildare
Telefon: 0611-34 84 88, 070-284 31 71
E-post: dan.westin@harnosand.se

Carina Astriddotter

Carina Astriddotter
Utbildare, RES och F-gas
Telefon: 0611-34 86 43, 070-191 64 40
E-post: carina.astriddotter@harnosand.se

Niclas Åkerström

Niclas Åkerström
Utbildningsledare
Telefon: 070-508 19 69
E-post: niclas.akerstrom@harnosand.se

Simon Andersson

Simon Andersson
Utbildare
Telefon: 070-301 63 53
E-post: simon.andersson@harnosand.se

Birgitta Arthurssohn

Birgitta Arthurssohn

Utbildningsledare
Telefon: 070-300 27 69
E-post: birgitta.artursson@harnosand.se

Linnea Kempe

Linnea Kempe

Utbildningsledare
Telefon: 070-407 20 60
E-post: linnea.kempe@harnosand.se

Eva Östman

Eva Östman
Utbildningsledare
Telefon: 070-302 18 55
E-post: eva.ostman@harnosand.se

Ulf Söderlind
Ulf Söderlind
Utbildare/Utvecklare
Telefon: 070-632 59 19
E-post: ulf.soderlind@harnosand.se

Jonas Silverplats 

Jonas Silverplats 

Tekniker
Telefon: 070-300 44 09
E-post: jonas.silverplats@harnosand.se