Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Personal

KOntaktuppgifter

Maria Kalén


Dan Westin

Utbildare energi
Telefon: 0611-34 84 88, 070-284 31 71
E-post: dan.westin@harnosand.se

Maria Kalén


Carina Astriddotter
Utbildare energi. Jobbar med RES och F-gas
Telefon: 0611-34 86 43, 070-191 64 40
E-post: carina.astriddotter@harnosand.se

Maria Kalén


Hans Östberg

Utbildare energi
Telefon: 0611-34 85 35,  073-460 29 11
E-post: hans.ostberg@harnosand.se


Maria Kalén


Håkan Ölund
Enhetschef
Telefon: 073-275 40 52
E-post: hakan.olund@harnosand.se


Maria Kalén


Simon Andersson
Utbildare energi
Telefon: 070-301 63 53
E-post: simon.andersson@harnosand.se


Maria Kalén


Birgitta Arthurssohn

Utbildningsledare
Telefon: 070-300 27 69
E-post: birgitta.artursson@harnosand.se


Maria Kalén


Linnea Kempe

Utbildningsledare
Telefon: 070-407 20 60
E-post: linnea.kempe@harnosand.se

Eva Östman


Jonas Silverplats 

Tekniker
Telefon: 070-636 77 59
E-post: jonas.silverplats@harnosand.se

Maria Kalén


Eva Östman
Utbildningsledare
Telefon: 070-302 18 55
E-post: eva.ostman@harnosand.se