Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vilka är vi och vad arbetar vi med på Heta Utbildningar?

Heta Utbildningar verkar inom två områden yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning till företag. Utbildningarna handlar till största del om energiteknik.

Vi bedriver eftergymnasial utbildning på Yrkeshögskolenivå i nära samarbete med branscher som har stor efterfrågan av personal. Företagen är med och skapar utbildningarnas innehåll efter det faktiska behovet av kompetens. Utöver studiebesök- och gästföreläsare från branschen är Lärande i arbete (praktik) hos företagen ett stort inslag. De som studerar hos oss har mycket goda förutsättningar att få jobb, inte minst på grund av all branschkontakt. Den utveckling vi ser hos de studerande från att de börjar här till att de går till jobb är en stor morot för vår personal.

Vi berdriver också Företagsutbildningar. Vi har flera utbildningspaket vilka ofta leder till certifieringar. Vi skräddarsyr också unika utbildningar efter våra kunders behov. Vi har en fantastisk resurs, Härnösands Energitekniska Arena (HETA), som vi använder som laborativ miljö i våra utbildningar.

HETA är en 2600 kvm stor byggnad fylld med teknisk utrustning.

Teori och böcker i all ära men att kombinera detta med praktiska inslag i vår unika Arena leder till färdigheter som är svåra att få någon annanstans!