Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vilka är vi och vad arbetar vi med på Heta Utbildningar?

Heta Utbildningar verkar inom två områden yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning till företag. Utbildningarna handlar till största del om energiteknik men vi har också några YH-utbildningar inom andra områden.

Vi bedriver eftergymnasial utbildning på Yrkeshögskolenivå i nära samarbete med branscher, som har stor efterfrågan av personal. Företagen är med och skapar utbildningarnas innehåll efter det faktiska behovet av kompetens. Utöver studiebesök- och gästföreläsare från branschen är lärande i arbete hos företagen ett stort inslag. De som studerar hos oss har mycket goda förutsättningar att få jobb, inte minst på grund av all branschkontakt. Den utveckling vi ser hos de studerande från att de börjar här till att de går till jobb är en stor morot för vår personal.

Företagsutbildningar jobbar vi också med. Vi har flera paketerade utbildningar vilka ofta leder till certifieringar och vi skräddarsyr också unika utbildningar efter kundernas behov. En fantastisk resurs som vi använder som laborativ miljö i vårt utbildande är Härnösands Energitekniska Arena, det är en 2600kvm stor byggnad fylld med teknisk utrustning.

Teori och böcker i all ära men att kombinera detta med att också göra saker praktiskt i vår unika Arena leder till färdigheter som är svåra att få någon annan stans!