Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Nycertifiering och omcertifiering F-gas kategori I

Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder

___________________________________________________________________

Kurs och examination inför nycertifiering
F-gas kategori I

Kursen är för dig som jobbat en del med kyla och/eller värmepumpar och vill skaffa dig ett F-gas certifikat kategori I. Vår kurs är anpassad för de praktiska och teoretiska krav som ställs idag och ger dig den kunskap som behövs inför certifieringen. Kursen innehåller allt från grundläggande begrepp och kyl- och värmepumpteknik till genomgång av gällande regler och lagar.

Grundkurs för icke nybörjare inkl praktisk och teoretisk examination, 3 dagar + e-learning. En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand.

Det är också möjligt att endast göra den praktiska och teoretiska examinationen.

Pris: 15 950 kr ex moms
Enbart praktisk och teoretisk examination, 3 900 kr resp 2 100 kr ex moms

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften


Kommande kurs- och examinationstillfällen nycertifiering

Datum 2024

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


9-11 okt

19 sep

20 sep

23 sep


4-6 dec

14 nov

15 nov

18 novTill kursanmälan


___________________________________________________________________

Kurs och examination inför omcertifiering
F-gas kategori I

Vår kurs är anpassad för de teoretiska krav som behövs idag och ger dig det som behövs inför omcertifieringen. Kursen innehåller allt från repetition av grundläggande begrepp och kylteknik till genomgång av aktuellt regelverk. Nya lagar och regler som kommit till under senare år behandlas särskilt.

Preparandkurs + teoretiskt examination, 1 dag + e-learning
Eller enbart teoretisk examination.

En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand.

Pris: 6 400 kr exkl moms.
Enbart teoretisk examination: 2 100 kr exkl moms

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften


Kommande kurs- och examinationstillfällen omcertifiering

Datum 2024

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


14 maj

24 april

25 april

26 april


3 okt

13 sep

16 sep

17 sep


5 dec

15 nov

16 nov

17 novTILL KURSANMÄLAN