Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Nycertifiering och omcertifiering F-gas kategori V

Kategori II. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

___________________________________________________________________

Kurs och examination inför nycertifiering
F-gas kategori V

Kursen är för dig som jobbat en del med mobil kyla och vill skaffa dig ett F-gas certifikat kategori V. Vår kurs är anpassad för de praktiska och teoretiska krav som ställs idag och ger dig den kunskap som behövs inför certifieringen. Kursen innehåller allt från grundläggande begrepp och kyl- och värmepumpteknik till genomgång av gällande regler och lagar.

Grundkurs för icke nybörjare inkl praktisk och teoretisk examination, 2 dagar + e-learning. En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand och att man har jobbat en del med mobil kyla.

Det är också möjligt att endast göra den praktiska och teoretiska examinationen.

Pris: 12 900 kr ex moms
Enbart praktiskt och teoretisk examination, 3 900 kr resp 2 100 kr ex moms

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften


Kommande kurs- och examinationstillfällen nycertifiering

Datum 2024

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


6-7 maj

17 april

18 april

19 april


5-6 nov

16 okt

17 okt

18 oktTILL KURSANMÄLAN

___________________________________________________________________

Kurs och examination inför omcertifiering
F-gas kategori V

Kursen är gjord för dig med ett gällande F-gas certifikat kategori V som behöver förnyas. Vår kurs är anpassad för de teoretiska krav som behövs idag och ger dig det som behövs inför omcertifieringen. Kursen innehåller allt från repetition av grundläggande begrepp och kylteknik till genomgång av aktuellt regelverk. Nya lagar och regler som kommit till under senare år behandlas särskilt.

Preparandkurs + teoretiskt examination, 1 dag + e-learning

En förutsättning för att klara examineringen är att studier har genomförts via e-learning innan kurstillfället i Härnösand.

Pris: 5 900 kr exkl moms.
Pris enbart teoretisk examination: 2 100 kr exkl moms

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften


Kommande kurs- och examinationstillfällen omcertifiering

Datum 2024

Sista

anmälningsdag

Kursmaterial

sänds ut

It´s learning

öppnar


15 maj

24 april

25 april

26 april


19 nov

29 okt

30 okt

31 oktTILL KURSANMÄLAN