Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Studieinformation

Heltidsstudier distans
Utbildningen är på helfart och en lärplattform (itslearning) används i undervisningen. I lärplattformen presenteras kurser och uppgifter. Här kan man även kommunicera med sin lärare och sina studiekamrater. Föreläsningar sker oftast via direktlänk under dagtid. Vi rekommenderar därför att du undviker att kombinera utbildningen med ett arbete.

Lärplattform itslearning​
Alla studerande får ett eget konto där de kan ta del av information, schema, studieplanering, föreläsningsanteckningar, uppgifter, extra material med mera. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med utbildare och utbildningsledaren.

Obligatoriska träffar
innehåller tio obligatoriska träffar på skolan i Härnösand

Kurslitetratur
Som studerande anskaffar och bekostar du själv litteraturen enligt kursplan och litteraturlista. Böckerna kan köpas in under utbildningens gång.

LIA/lärande i arbete Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång kan förekomma. Utbildningsledningen rekommenderar att alla föreliggande kurser är genomgångna med minst ett godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Närvaro Sjukfrånvaro anmäls via lärplattformen Its Learning. Utbildningen har inget närvarokrav men vissa kursmoment kräver obligatorisk närvaro vilket finns redovisat i respektive kursplan. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

CSN Utbildningarna är studiemedelsberättigade www.csn.se

Studieintyg/betygsutdrag För att få intyg och betygsutdrag ska du kontakta expeditionen 0611-34 86 03 eller info@hetautbildningar.se.

Lunch och fika vid inneveckor
Ett uppehållsrum finns med inneveckor.

hitta bostad