Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Stadsodlare

400 YH-poäng (2 år), helfart, distans med 6 obligatoriska träffar.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN SÅ LÄNGE DET FINNS PLATSER KVAR

Tomater.

Tycker du om att jobba utomhus, möta människor och bidra till en hållbar utveckling? Då är Stadsodlare en utbildning för dig! Hållbar matproduktion kommer att vara en av framtidens viktigaste utmaningar att lösa, att korta transportvägarna och föra ihop produktion och konsument. Vi behöver öka förståelsen för både ekologi, hållbara ekosystem och mat med bättre näringsinnehåll.

Som Stadsodlare arbetar du med unika anpassningar till platsen och till sammanhanget. Vi lever idag med oförutsägbara säsongsvariationer kopplade till klimatförändringarna samt höga krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det gör att du behöver utveckla ett ledaransvar för att planera, etablera, sköta och/eller utvärdera en odlingssäsong som anställd eller företagare.

Efter avslutad utbildning har du en kombination av teoretisk och praktisk kompetens lämplig och nödvändig för att starta och driva ett företag inom hållbar Stadsodling. Du kan också arbeta som exempelvis anläggare av köksträdgårdar, driftchef inom området eller som frukt- och bärodlare.

Du kan till exempel arbeta som:

  • Stadsodlare, egen företagare
  • Anläggare, köksträdgård
  • Arbetsledare, trädgårdsproduktion köksväxter
  • Driftschef, köksträdgård
  • Frukt- och bärodlare
  • Försöksassistent, köksträdgård

Utbildningens innehåll

Behörighetskrav

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Stadsodlare.

Sista ansökningsdag

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN SÅ LÄNGE DET FINNS PLATSER KVAR

Utbildningsstart

Helfart, startar höstterminen 2024. Träffarna sker i Härnösand.

Ansvarig utbildningsanordnare är Härnösands kommun.