Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Anpassade studier

Du som har en konstaterad funktionsnedsättning kan få stödåtgärder under utbildningen, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att en utredning görs där vi tillsammans kommer fram till vilka stödåtgärder du som studerande behöver för att nå utbildningens mål.

Att tänka på

  • När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd - ta kontakt med oss i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas i dina studier.
  • Du behöver ha ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som leder till ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska med yrkesinriktning

Funderar du på att gå en yrkeshögskoleutbildning och behöver förbättra dina svenskakunskaper för yrket som utbildningen leder till?

Så här gör du
Du som blivit antagen till en utbildning och har behov av svenska med yrkesinriktning ska ta kontakt med oss. Det kan du göra i samband med antagningen eller under utbildningens gång. Vi kan också vara den som tar initiativ till att bedöma ditt behov.

Därefter gör vi som utbildningsanordnare en bedömning av dina behov och vi skriver tillsammans en studieplan. Sedan ska planen godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Studieplanen kommer att vara direkt kopplad till dina individuella behov och arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade språkkunskaper.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.