Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Vi skulle gärna vilja veta varför du tackade nej till utbildningen

Enkäten är anonym och den tar högst 2 minuter att svara på.
Det skulle vara till stor hjälp för oss.

Tack på förhand!

Kön
Kön

Vilken utbildning tackade du nej till? * (obligatorisk)
Vilken utbildning tackade du nej till?

Jag tackade nej för att * (obligatorisk)
Jag tackade nej för att