Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

El- och energisysteminstallationer

25

Elsystem i energianläggningar

25

Energitekniska beräkningar

10

Examensarbete

15

Försäljning och projektering

25

Kyl- och värmepumpsanläggningar

25

Kylprocesser och köldmedier

25

Lärande i arbete, LIA 1

15

Lärande i arbete, LIA 2

35

Lärande i arbete, LIA 3

50

Styrsystem i energianläggningar

25

Värmepump- och värmesystem

25

Summa:

300