Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö

10

Arbetsmiljö och kvalitetsledning

20

Elanläggning – Byggnation inkl ekonomistyrning

25

Elanläggning elnät

20

Elanläggning underhåll

25

Ellära- Elnätsberäkningar i praktiken

25

Ellära 1

25

Ellära 2

45

Elmaskiner för elkrafttekniker

15

Examensarbete

25

Hållbara energisystem

15

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

35

Mekanik och hållfasthetslära

20

Projekt och kommunikation

15

Reläskydd och kontrollutrustning

5

Ritning och dokumentation

10

Summa:

350


Valbara kurser

Valbara kurser

Kurs

Poäng

Lärande i arbete 3A. Eldistribution

25

Lärande i arbete 3B. Apparatteknik

25

Lärande i arbete 4A. Eldistribution

25

Lärande i arbete 4B. Apparatteknik

25