Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö

10

Elteknik inriktning energianläggningar

20

Examensarbete

25

Fjärrvärmesystem

25

Hållbara energisystem

25

Hållfasthetslära inriktning energianläggning

15

Kraftvärmeteknik

40

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

30

Lärande i arbete 3

30

Lärande i arbete 4

30

Projekt och kommunikation

15

Strömningslära och turbomaskiner

15

Styr- och reglerteknik

20

Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsledningssystem

15

Termodynamiska processer och ångsystem

25

Tillämpad matematik och energiteknik för drifttekniker

20

Underhållsteknik

15

Värmekraft- och kylsystem

10

Summa:

400