Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll


Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Affärssystem och underhållssystem

25

Elektrokemi och eleltrolytiska processer

25

Elkunskap och elektrolysörer i elnätet

25

Energiteknikens grunder

20

Examensarbete

20

Lagring och distribution av industriella gaser

15

LIA 1

40

LIA 2

40

Processteknisk automation

25

Säkerhet, regler och förskrifter

25

Vätgas i industriella processer

20

Vätgasens egenskaper, användning och
betydelse för ett hållbart samhälle

15

Vätgasproduktion

25


Summa 320