Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll


Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Examensarbete

20

Grönsakssortiment

30

Hållbarhetskriterier

20

LIA 1

20

LIA 2

20

LIA 3

20

LIA 4

20

LIA 5

20

Livsmedelssäkerhet

20

Markbördighet

20

Näringstillförsel

20

Odlingsinriktningar och certifieringar

20

Odlingsårets planering

20

Stadsodlarens yrkesroll

20

Stadsodlingens infrastruktur

10

Stadsodlingsföretaget

20

Urban Farming

20

Verktyg och anläggningsdesign

20

Växthälsa och biologisk bekämpning

20


Summa 400