Heta utbildningar på Facebook
Heta utbildningar på Twitter

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö

15

Beredning, planering och schemaläggning

10

Dokumentationsteknik

15

Ekonomi och juridik

15

Examensarbete

25

Förbättrade underhåll

15

Industriell elteknik

15

Industriell pneumatik- och hydraulikteknik

15

Industriell automationssystem

10

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

30

Lärande i arbete 3

35

Lärande i arbete 4

30

Materialteknik och hållfasthetslära

15

Reservdelshantering

15

Ständiga förbättringar och förbättringsgrupper

15

Systematiskt miljöarbete och kvalitetsledningssystem

15

Tribologi

10

Underhålls- och driftsäkerhetsteknik

20

Underhållsledning

15

Underhållsprogram

35

Underhållssystem (CMMS)

15

Summa:

400